Hur kan vi hjälpa dig?

Ämnen

Ändra dina DNS-servrar på Linux med NordVPN

Obs: När du är ansluten till en NordVPN-server används NordVPN:s privata DNS-servrar som standard.

Om du vill använda NordVPN:s privata DNS-servrar på Linux när du inte är ansluten till en NordVPN-server följer du en av de två metoderna:

Använda Network Manager

 1. Öppna Inställningar och välj sedan antingen Nätverk eller Wi-Fi baserat på din nätverkstyp.
 2. Klicka på kugghjulsknappen och gå till fliken IPv4.
 3. Inaktivera växlingen Automatisk bredvid DNS.
 4. I fältet DNS anger du 103.86.96.100 och 103.86.99.100 åtskilda av ett kommatecken: 
  103.86.96.100,103.86.99.100
  4bc8f404-57c2-4b8a-88e2-fc1344d7c635 (1).png
 5. Klicka på Verkställ.
 6. Öppna Terminal och kör följande kommando för att starta om Network Manager-daemon:
  sudo systemctl restart NetworkManager
 7. Ange ditt sudo-lösenord.

Använda terminalen

 1. Öppna Terminal genom att trycka på Ctrl + Alt + T på tangentbordet och kör följande kommando:
  sudo nano /etc/systemd/resolved.conf
 2. Leta reda på raderna DNS och FallbackDNS.
 3. Avkommentera raderna genom att ta bort hash-symbolerna (#).
 4. Ange DNS-adresserna enligt följande:
  DNS=103.86.96.100
  FallbackDNS=103.86.99.100
  c13bd861-9bdd-4389-a2b2-682e2d77b28e.png
 5. Tryck på Ctrl + X, Y och Enter för att avsluta och spara ändringarna.
 6. Kör följande kommando för att kontrollera att nätverksändringarna har tillämpats:
  sudo systemctl restart systemd-resolved
 7. Ange ditt sudo-lösenord om så begärs.
Var den här artikeln till hjälp?
Tack!