Jak możemy Ci pomóc?

Tematy

Dostosowywanie konfiguracji systemu operacyjnego

1. Dodaj wyjątki dla NordVPN.exe, nordvpn-service.exe i openvpn-service.exe w zaporze.

Jeśli używasz zapory dla systemu Windows, dodaj następujące 6 reguł.

  • 3 reguły ruchu wychodzącego: jedna dla "nordvpn.exe", jedna dla "nordvpn-service.exe", i jedna dla "openvpn-nordvpn.exe"
  • 3 reguły ruchu przychodzącego: jedna dla "nordvpn.exe", jedna dla "nordvpn-service.exe", i jedna dla "openvpn-nordvpn.exe"

Oto przewodnik, jak zarządzać regułami zapory systemu Windows:https://www.digitalcitizen.life/manage-rules-windows-firewall-advanced-security/

Jeśli używasz innego oprogramowania zapory, reguły należy znaleźć w ustawieniach aplikacji.

2. Dodaj wyjątki dla NordVPN.exe, nordvpn-service.exe i openvpn-nordvpn.exe w swojej aplikacji antywirusowej.

Zwykle tę opcję można znaleźć w ustawieniach aplikacji.

3. Sprawdź, czy na komputerze są zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje systemu Windows, ponieważ brakujące aktualizacje zabezpieczeń mogą powodować problemy z połączeniem.

Kliknij to łącze, żeby dowiedzieć się, jak sprawdzić aktualizacje dla systemu Windows.

4. Zmień skonfigurowany DNS:

  • Przejdź do Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia karty.
  • Jedno z połączeń lokalnych będzie mieć podtytuł TAP-NordVPN Windows Adapter v9. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
  • Na wyświetlonej liście kliknij Protokół internetowy w wersji 4, a następnie Właściwości.
  • Wybierz Użyj następujących adresów DNS i dodaj nasze adresy DNS: 103.86.96.100 i 103.86.99.100.

5. Opróżnij stos sieciowy:

Wprowadź te polecenia w wierszu poleceń administratora jeden po drugim (oto jak uruchomić polecenia z poziomu administratora):

ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh winsock reset
netsh interface ipv4 reset
netsh interface ipv6 reset
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dzięki!