Jak możemy Ci pomóc?

Tematy

Konfiguracja VPN na routerze Asus

Uwaga:

 • aby zapewnić płynne działanie, na routerze musi działać  OpenVPN w wersji 2.4.x. Oto jak sprawdzić wersję OpenVPN. Jeśli masz nowsze oprogramowanie sprzętowe Asus WRT, przeczytaj ten poradnik na temat łączenia się z VPN.
 • Na routerach ASUS RT-AC66U (innych niż B1) i RT-N66U usługa NordVPN nie działa.

Jak skonfigurować połączenie OpenVPN z NordVPN na routerze ASUS:

 1. Zaloguj się do panelu sterowania routera Asus VPN, wpisując 192.168.1.1 w pasku adresu przeglądarki. Jeśli podany adres IP nie działa, spróbuj192.168.50.1. Ewentualnie wpisz router.asus.com lub asusrouter.com zamiast adresu IP w pasku adresu. Otworzy się okno dialogowe z prośbą o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Jeśli nie zmieniono danych logowania, domyślną nazwą użytkownika jest admin, a domyślnym hasłem jest admin (lub brak hasła).

  Finding your Asus router's control panel.
 2. Po zalogowaniu się do panelu sterowania wybierz VPN z menu po lewej stronie.

  Select "VPN" in your Asus router control panel.
 3. Kliknij kartę Klient VPN (VPN Client) na górze strony.

  Open the Asus router VPN client.
 4. Kliknij przycisk Dodaj profil (Add profile) na dole strony.

  Adding a VPN profile.
 5. W wyskakującym oknie wybierz kartę OpenVPN i uzupełnij pola:

  Opis (Description): nadaj połączeniu dowolną nazwę.
  Nazwa użytkownika (Username): nazwa użytkownika usługi NordVPN.
  Hasło (Password): Twoje hasło do usługi NordVPN.
  Automatyczne ponowne połączenie (Auto reconnection): Tak (Yes).

  Filling in your NordVPN credentials

  Dane uwierzytelniające usługi NordVPN (nazwę użytkownika i hasło usługi) znajdziesz w Panelu konta Nord Account:
  1. Kliknij Skonfiguruj NordVPN ręcznie (Set up NordVPN manually).

  2. Otrzymasz kod weryfikacyjny na adres e-mail, którego używasz do korzystania z usług NordVPN. Wpisz ten kod.

  3. Skopiuj dane logowania za pomocą przycisków „Kopiuj” (Copy) po prawej stronie.

 6. Pobierz pliki konfiguracyjne klienta OpenVPN. Zalecamy skorzystać z narzędzia wyboru serwera.

  Downloading OpenVPN client configuration files
 7. Po pobraniu plików wróć do panelu sterowania routera i w oknie dialogowym kliknij przycisk Wybierz plik (Choose File) .

  Uploading a configuration to your Asus router
 8. Znajdź pobrany plik konfiguracyjny i kliknij przycisk Otwórz (Open).

  Find the file and open it
 9. Kliknij Prześlij (Upload). Pojawi się komunikat Zakończono (Complete) po pomyślnym przesłaniu pliku.

  Completing the Asus router configuration upload process
 10. Pozostaw pole „Importuj plik CA lub edytuj plik .ovpn ręcznie” (Import the CA file or edit the .ovpn file manually) niezaznaczone i kliknijOK.

  Completing the configuration process
 11. Na karcie Klient VPN (VPN Client) wyświetli się utworzone połączenie. Kliknij przycisk Aktywuj (Activate), aby połączyć router z NordVPN. Pamiętaj, że możesz nawiązać tylko jedno połączenie OpenVPN.

  Activating your connection
 12. W kolumnie Status połączenia (Connection Status) pojawi się niebieski znacznik wyboru informujący o połączeniu routera Asus z VPN.

  Checking your status
 13. Adres IP i status ochrony zostaną wyświetlone na górze strony nordvpn.com. Nie zapomnij odświeżyć strony, ponieważ może zostać załadowana z pamięci podręcznej. Jeśli nadal tego nie widzisz, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

  The NordVPN website displaying your connection status

  Aby rozłączyć się z NordVPN, kliknij przycisk Dezaktywuj (Deactivate), który pojawi się zamiast przycisku Aktywuj (Activate) w kolumnie Połączenie (Connection).
  How to disconnect your Asus router VPN connection
Czy ten artykuł był pomocny?
Dzięki!