Hvordan kan vi hjelpe deg?

Emner

Installere og bruke NordVPN på Linux

Denne veiledningen forklarer hvordan du laster ned og installerer NordVPN-appen openSUSE-distribusjon, logger på og kobler til serverne våre. Du finner også en forklaring til ulike innstillinger.

  1. Last ned NordVPN Linux-klienten ved å åpne terminalen, skrive inn kommandoen under og følge instruksjonene som gis på skjermen:

sh <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Merk: Hvis du ikke har en curl-pakke – som er tilfelle hvis det som er angitt overfor ikke fungerer – kan du også bruke denne kommandoen:
sh <(wget -qO - https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh) 

Det gjelder også hvis du mottar følgende beskjed: Ooops! Tilgang til /run/nordvpn/nordvpnd.sock nektet, er alt du trenger å gjøre er å skrive følgende kommando: sudo usermod -aG nordvpn $USER, og deretter starte enheten på nytt.

  1. Logg på NordVPN-kontoen din:

nordvpn login

  1. Koble til en NordVPN-server:

nordvpn connect

Innstillinger

nordvpn login – logg inn
nordvpn connect eller nordvpn c – koble til VPN For å koble til bestemte servere, bruker du nordvpn connect <country_code server_number> (f.eks. nordvpn connect uk715)
nordvpn disconnect eller nordvpn d – koble fra VPN

nordvpn set eller nordvpn s – angi et konfigurasjonsvalg Tilgjengelige valg:
nordvpn set threatprotectionlite on eller off – aktivere eller deaktivere Threat Protection Lite.
nordvpn set killswitch on eller off – aktivere eller deaktivere Kill Switch
nordvpn set autoconnect on eller off – aktivere eller deaktivere automatisk tilkobling Du kan angi en bestemt server for automatisk tilkobling ved hjelp av nordvpn set autoconnect on country_code+server_number. Eksempel: nordvpn set autoconnect on us2435.
nordvpn set dns 1.1.1.1 1.0.0.1 – angi tilpasset DNS (du kan konfigurere en enkel eller to DNS som vist i denne kommandoen)
nordvpn set autoconnect on eller off – aktivere eller deaktivere automatisk tilkobling
nordvpn set protocol udp eller tcp – bytte mellom UDP- og TCP-protokoller
nordvpn set obfuscate on eller off – aktivere eller deaktivere skjulte servere.
nordvpn set lan-discovery enable eller disable - aktivere/deaktivere LAN-oppdagelse.
nordvpn set lan-discovery --help - få mer informasjon om LAN-discovery.

nordvpn whitelist add port 22 – åpne innkommende port 22 (portnummeret kan være forskjellig)
nordvpn whitelist remove port 22 – fjerne regelen som er lagt til med kommandoen ovenfor
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 – legge til en regel som godkjenner et spesifisert delnett
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16  – fjerne regelen som godkjenner et spesifisert delnett

nordvpn settings – se gjeldende innstillinger
nordvpn status – se tilkoblingsstatus
nordvpn countries – se listen over land
nordvpn cities – se listen over byer F.eks: nordvpn cities united_states
nordvpn groups – se en liste over tilgjengelige servergrupper
nordvpn logout – logge ut
nordvpn help eller nordvpn h – se listen over tilgjengelige kommandoer eller få hjelp til en bestemt kommando 

Du kan se hele listen over kommandoer ved å kjøre man nordvpn-kommandoen i terminalen.

Var denne artikkelen nyttig?
Takk!