Hvordan kan vi hjelpe deg?

Emner

Slik setter du opp NordVPN på den nyeste Asus WRT-fastvaren

Merk:

Slik konfigurerer du en OpenVPN-tilkobling med NordVPN på ASUS-ruteren:

 1. Logg inn i kontrollpanelet på ASUS VPN-ruteren ved å skrive inn 192.168.1.1 i nettleserens adressefelt. Hvis den angitte IP-adressen ikke fungerer, kan du prøve 192.168.50.1 i stedet. Du kan også skrive inn router.asus.com eller asusrouter.com istedenfor IP-adressen i adressefeltet. Et vindu dukker opp, der du bes om å oppgi brukernavn og passord. Med mindre du har endret tilgangsopplysningene, er standard brukernavn adminog standard passord admin (eller intet passord).

  Finding your Asus router's control panel.
 2. Når du har logget inn på Kontrollpanelet, velger du VPN i venstre sidefeltmeny.
  Select "VPN" in your Asus router control panel.
 3. Klikk på VPN-klient (VPN Client)-fanen øverst på siden.

  Open the Asus router VPN client.
 4. Klikk på Legg til profil (Add profile)-knappen nederst på siden.

  Adding a VPN profile.
 5. I popup-vinduet velger du OpenVPN-fanen og fyller ut feltene:

  Beskrivelse: Gi tilkoblingen ønsket navn
  Brukernavn: Brukernavnet ditt til NordVPN-tjenesten.
  Passord: Passordet ditt til NordVPN-tjenesten.
  Automatisk tilkobling: Ja.

  Filling in your NordVPN credentials

  Du finner tilgangsopplysningene til NordVPN-tjenesten (brukernavn og passord til tjenesten) i kontrollpanelet i Nord Account:
  1. Klikk på Konfigurer NordVPN manuelt (Set up NordVPN manually).

  2. Du mottar en verifiseringskode til e-posten du bruker til NordVPN-tjenestene. Skriv inn koden.

  3. Kopier tilgangsopplysningene ved hjelp av «Kopier» (Copy)-knappene til høyre.

 6. Last ned OpenVPN-klientens konfigurasjonsfiler. Vi foreslår at du bruker verktøyet for servervalg.

  Downloading OpenVPN client configuration files
 7. Når du har lastet ned filene, går du tilbake til ruterens kontrollpanel og klikker på Velg fil (Choose File) i popup-vinduet.

  Uploading a configuration to your Asus router
 8. Naviger til konfigurasjonsfilen du nettopp lastet ned, og klikk på Åpne.

  Find the file and open it
 9. Klikk på Last opp (Upload). Du bør se meldingen Fullført! (Complete!) når filen er lastet opp.

  Completing the Asus router configuration upload process
 10. La boksen «Importer CA-filen eller rediger .ovpn-filen manuelt» (Import the CA file or edit the .ovpn file manually) stå umerket og klikk på OK.

  Completing the configuration process
 11. I VPN-klient (VPN Client)-fanen ser du den opprettede tilkoblingen. Klikk på Aktiver (Activate) for å koble ruteren til NordVPN. Vær oppmerksom på at du bare opprette kun én OpenVPN-tilkobling.

  Activating your connection
 12. En blå hake bør vises i Tilkoblingsstatus-kolonnen, noe som indikerer at du nå er koblet til VPN-et på ASUS-ruteren.

  Checking your status
 13. IP-adressen og beskyttelsesstatusen blir synlige øverst på nordvpn.com-siden. Sørg for å oppdatere nettsiden ettersom det kan hende at den lastes inn fra hurtigbufferen. Hvis du fortsatt ikke ser den, tømmer du nettleserens hurtigbuffer.

  The NordVPN website displaying your connection status

  For å koble fra NordVPN klikker du på Deaktiver (Deactivate)-knappen, som vises istedenfor Aktiver (Activate)-knappen i Tilkobling (Connection)-kolonnen.
  How to disconnect your Asus router VPN connection
Var denne artikkelen nyttig?
Takk!