Hur kan vi hjälpa dig?

Ämnen

Vad är SOCKS?

Socket Secure (SOCKS) är ett internetprotokoll som en proxyserver använder för att dirigera nätverkspaket mellan servern och en klient. SOCKS5 tillhandahåller också autentisering, vilket endast tillåter behöriga användare att komma åt servern. En SOCKS-server ansluter via TCP till en avsiktlig IP-adress och tillhandahåller värden för att vidarebefordra UDP-paket.

SOCKS drivs på nivå 5 av Open System Interconnection-referensmodellen, som är den mellanliggande sessionsnivån mellan transportnivån och presentationsnivån

Jämförelse med HTTP-proxies

SOCKS drivs på en lägre nivå än HTTP-proxyservrar: SOCKS drar nytta av handskakningsprotokollet för att informera proxyprogramvaran om den anslutning som klienten försöker upprätta och fungerar så transparent som möjligt. Å andra sidan kan en HTTP-proxyserver tolka och kopiera rubriker (till exempel för att anropa ett annat underliggande protokoll, såsom File Transfer Protocol (FTP); dock vidarebefordrar en HTTP-proxyserver normalt en HTTP-begäran till den kvalificerade HTTP-servern). Även om en HTTP-proxyserver har en variantmodell i åtanke, tillåter CONNECT-metoden vidarebefordran av TCP-anslutningar. Ändå kan SOCKS-proxyservrar fungera bakåt och framåt i UDP-trafik medan HTTP-proxyservrar inte kan det. HTTP-proxyservrar är vanligtvis mer medvetna om HTTP-protokollet och de utför filtrering på högre nivå. Men det gäller normalt bara POST- och GET-metoderna men inte CONNECT-metoden.

SOCKS

Låt oss ge ett exempel: Rob vill kommunicera med Jack över internet, men det finns en brandvägg mellan dem på hans nätverk. Därför är Rob inte behörig att direkt associeras med Jack. Därför ansluter Rob till SOCKS-proxyservern på sitt nätverk och informerar SOCKS-proxyservern om anslutningen han vill göra till Jack. SOCKS-proxyservern startar en anslutning genom brandväggen och underlättar kommunikationen mellan Rob och Jack.

HTTP

Uppdatering: som vi meddelade för en månad sedan kommer NordVPN inte längre att erbjuda stöd för HTTP-proxyservrar. Klicka här för att läsa mer om det .

Rob vill ladda ner en webbsida från Jack, som driver en webbserver. Rob kan inte ansluta sig direkt till Jacks server eftersom en brandvägg har satts upp på hans nätverk. För att komma i kontakt med servern ansluter Rob till sitt nätverks HTTP-proxyserver. Hans webbläsare kommunicerar direkt till proxyservern på samma sätt som den skulle kommunicera direkt med Jacks server om den kunde. Den sänder en standardheader för HTTP-förfrågningar. HTTP-proxyservern ansluter till Jacks server och skickar sedan tillbaka alla data som Jacks server returnerar till Rob.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack!