Jak możemy Ci pomóc?

Tematy

Instalacja NordVPN na Windows 7 i 8.1

Natywna aplikacja NordVPN jest zalecaną metodą łączenia się z serwerami NordVPN na komputerze z systemem Windows. Zaprojektowaliśmy ją z myślą o Twoich potrzebach, zapewniając łatwy dostęp do takich funkcji jak Double VPN, serwery Onion i automatyczny Kill Switch. Aplikacja domyślnie korzysta z OpenVPN, jednego z najlepszych protokołów VPN.

Z tego samouczka dowiesz się, jak pobrać i zainstalować aplikację NordVPN na komputerze z systemem Windows, oraz zalogować się i połączyć z naszymi serwerami. Przedstawiamy również przegląd ustawień.

Spis treści:

Pobieranie i instalacja
Konfigurowanie aplikacji
Wybieranie między różnymi serwerami

Ustawienia aplikacji

Jak skonfigurować VPN dla systemu Windows

  1. Pobierz aplikację NordVPN, naciskając czerwony przycisk poniżej
    

   Pobierz aplikację


   Alternatywnie, jeśli chcesz ręcznie pobrać konkretną wersję aplikacji, możesz to zrobić klikając jeden z dwóch poniższych linków:

   Pobierz aplikację dla Windows x64
   Pobierz aplikację dla Windows x86
    

  2. Przejdź do folderu Pobranei kliknij dwukrotnie plik NordVPNSetup.exe.
   8GKZ012ySb.png 
  3. Może pojawić się wyskakujące okienko z pytaniem, czy chcesz zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian w urządzeniu. Kliknij Tak i przejdź do konfiguracji.
   User account control pop-up window asking if you allow the app to make changes to your device.png 
  4. Otworzy się okno instalatora. Kliknij przycisk Dalej.
   Installer window on win 7 and 8.png

 

 1. Zaznacz odpowiednie pola, jeśli chcesz utworzyć skróty do aplikacji NordVPN na pulpicie i w menu Start, a następnie kliknij Dalej.
  choosing shortcuts for the NordVPN app on win 7 and 8.png 
 2. Instalator rozpocznie proces instalacji. Po zakończeniu pojawi się pytanie, czy chcesz od razu uruchomić NordVPN. Po dokonaniu konfiguracji kliknij przycisk Zakończ.
  The installer for win 7 and 8 (last step).png

Konfiguracja i korzystanie z NordVPN

Aplikacja NordVPN jest łatwa w użyciu w systemie Windows 7 i nowszych wersjach. Wystarczy kilka prostych czynności, żeby skonfigurować aplikację i połączyć się z serwerem VPN.

 1. Kliknij logo NordVPN na pulpicie, a po załadowaniu aplikacji kliknij Zaloguj się, aby kontynuować.
  NordVPN app on win 7.png 
 2. Twoja przeglądarka otworzy się i załaduje stronę logowania do Nord Account. Najpierw wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, naciśnij Kontynuuj, a następnie wprowadź hasło.

  NA login page.png

 3. Przyjrzyjmy się temu, co zobaczysz na głównym ekranie aplikacji NordVPN. Znajduje się tam mapa wszystkich lokalizacji z serwerami VPN. Klikając niebieskie punkty, możesz połączyć się z danym krajem lub regionem. Po lewej stronie znajduje się pasek boczny zawierający (1) pasek wyszukiwania, (2) kategorię serwerów specjalistycznych i (3) listę wszystkich dostępnych krajów. Jak dowiesz się z informacji podanych poniżej, paska wyszukiwania można użyć do znalezienia konkretnych serwerów, wpisując nazwę serwera, na przykład: Stany Zjednoczone #4672. Na dole ekranu znajduje się przycisk (4) Szybkie połączenie (Quick Connect), który automatycznie połączy Cię z serwerem zalecanym przez nasz inteligentny algorytm. Jeśli musisz dokonać jakiejkolwiek regulacji, przejdź do menu ustawień, klikając (5) ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.

 4. Jak już się dowiedzieliśmy, możesz również połączyć się z serwerem w konkretnym regionie, klikając pinezkę kraju na mapie.
  Po połączeniu pinezka kraju zmieni kolor na zielony. Ponadto status połączenia zmieni się z Niezabezpieczone (Unprotected) na Chronione (Protected).


   
 5. Teraz, jeśli chcesz połączyć się z konkretnym serwerem, możesz to zrobić, przechodząc do paska wyszukiwania i wpisując kategorię, region lub konkretny numer serwera z hashtagiem (np. Stany Zjednoczone #4672), aby znaleźć to, czego potrzebujesz.

  searching for a server by its number on NordVPN app (win 7).png

   
 6. Po połączeniu się z serwerem zobaczysz białą ikonę NordVPN na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. NordVPN będzie nadal Cię chronić, nawet jeśli zamkniesz okno aplikacji.


   
 7. Ikona może również znajdować się w ukrytym pasku zadań, który otworzysz, klikając strzałkę w górę.


   
 8. Kliknij ikonę NordVPN prawym przyciskiem myszy na pasku zadań, żeby zyskać szybki dostęp do niektórych funkcji: Szybkie połączenie, rozłączanie połączenia, ponowne połączenie z ostatnio używanymi serwerami, otwarcie lub zamknięcie aplikacji.

Wybór między różnymi serwerami

 1. Jak już wiemy, pasek boczny zawiera serwery specjalistyczne i listę wszystkich dostępnych krajów.

  Przygotowaliśmy osobny artykuł, w którym wyjaśniliśmy, co oznacza każda kategoria serwerów specjalnych  Najeżdżając kursorem na kategorię serwera lub kraj, możesz ustawić określone ustawienia połączenia. Na przykład możesz kliknąć Serwery specjalistyczne, aby otworzyć kategorię Nastepnie najedź kursorem na kategorię P2P i kliknij menu z trzema kropkami, aby wybrać określony serwer P2P. Pozostałe serwery specjalistyczne działają w ten sam sposób.

  Aby wyświetlić dostępne serwery specjalistyczne, wybierz protokół połączenia OpenVPN. Z sekcji poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

  Obok nazwy każdego serwera wyświetlane jest bieżące obciążenie. Im więcej osób łączy się z tym samym serwerem, tym większe jest jego obciążenie, co może skutkować spowolnieniem połączenia z internetem.
   
 2. Kliknij serwer, by się połączyć.

Ustawienia ogólne

W zakładce Ustawienia (Settings) możesz skonfigurować aplikację według własnych preferencji.

 • Uruchom przy starcie systemu Windows (Launch at Windows startup) oznacza, że NordVPN będzie uruchamiać się automatycznie po włączeniu komputera Ta opcja jest domyślnie włączona.
 • Uruchom zminimalizowaną aplikację (Launch the app minimized)wyświetla ikonę NordVPN tylko na pasku zadań Windows podczas uruchamiania komputera (nie otwiera okna głównego).Ta opcja jest domyślnie włączona.
 • Pokaż powiadomienia o stanie połączenia VPN (Show VPN connection status notifications)(Show VPN connection status notifications) pokazuje powiadomienia systemu Windows za każdym razem, gdy się łączysz lub rozłączasz z serwerem. Ta opcja jest domyślnie włączona.
 • Threat Protection: blokuje reklamy i złośliwe witryny internetowe i chroni Cię przed natrętnymi reklamami, złośliwymi witrynami, linkami phishingowymi i innymi zagrożeniami.
 • Wybierz język aplikacji z menu rozwijanego Język (Language). Możesz wybrać język angielski, hiszpański, francuski lub niemiecki.
 • Na lewym pasku bocznym możesz również sprawdzić informacje na temat swojego konta. Przycisk Wyloguj (Logout) znajduje się też na dole.
  NordVPN general settings on win 7.png

Automatyczne łączenie

 • Zawsze po uruchomieniu aplikacji (Always when the app launches) sprawia, że aplikacja łączy się z serwerem automatycznie po jej uruchomieniu, gdy korzystasz z połączenia Ethernet lub sieci Wi-Fi. Nie dotyczy zaufanych sieci Wi-Fi. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
 • Automatyczne łączenie przez Wi-Fi (Auto-connect on Wi-Fi) powoduje, że aplikacja automatycznie łączy się z serwerem, gdy łączysz się z siecią. Masz tu dwie opcje: Sieci niezabezpieczone (Unsecure networks) lub Zawsze (Always)Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

  Sieci niezabezpieczone (Unsecure networks): aplikacja automatycznie łączy się z serwerem, gdy łączysz się z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi. Niezabezpieczone sieci bezprzewodowe to sieci bez hasła oraz sieci ze słabym szyfrowaniem. Ta opcja działa tylko podczas łączenia się z nową siecią Wi-Fi lub przełączania się pomiędzy sieciami Wi-Fi. Nie dotyczy to połączenia Ethernet i zaufanych sieci Wi-Fi. To ustawienie umożliwia rozłączenie po automatycznym połączeniu.

  Zawsze (Always):dotyczy tylko sieci Wi-Fi. Dzięki tej opcji aplikacja automatycznie łączy się z serwerem podczas korzystania z niezaufanych sieci Wi-Fi. Rozłączenie nie będzie możliwe, chyba że ufasz swojej obecnej sieci Wi-Fi lub wyłączysz opcję automatycznego łączenia.
   
 • Automatycznie wybierz protokół VPN i serwer (Choose a VPN protocol and server automatically) pozwala aplikacji automatycznie wybrać protokół i serwer VPN. Ta opcja jest domyślnie włączona.
 • Protokół VPN(<VPN protocol> – widoczne po wyłączeniu opcji Automatycznie wybierz protokół VPN i serwer < Choose a VPN protocol and server automatically>. Protokół UDP jest używany głównie do streamowania i pobierania plików. Protokół TCP jest bardziej niezawodny, ale trochę wolniejszy, i jest zwykle używany do przeglądania stron internetowych.Domyślnie używanym protokołem jest NordLynx.
 • Automatycznie łącz się z (Auto-connect to) pozwala Ci wybrać preferowany kraj lub rodzaj serwera, z którym aplikacja będzie łączyć się automatycznie. Konkretne miasto można wybrać po wybraniu preferowanego kraju.
 • Zaufane sieci Wi-Fi (Trusted Wi-Fi networks) wyłącza opcję automatycznego łączenia w podanych sieciach Wi-Fi. Na przykład, możesz zrobić wyjątek dla domowej sieci Wi-Fi, jeśli jej ufasz.

  WAŻNA UWAGA: podczas połączenia z zaufaną siecią Wi-Fi z włączoną opcją Internet Kill Switch utracisz połączenie z internetem.
  NordVPN auto-connect settings on win 7.png

Kill Switch

 • Internet Kill Switch odcina internet, gdy utracisz połączenie z bezpiecznymi serwerami NordVPN. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
 • App Kill Switch zamyka wybrane programy w przypadku utraty połączenia z siecią VPN. Na przykład, jeśli dodasz Skype do listy, NordVPN zamknie go za każdym razem, gdy rozłączysz się z VPN. Ponieważ połączenie z bezpiecznym serwerem VPN zajmuje kilka sekund, zapobiegnie to wyciekowi Twoich danych po tym, jak ponownie automatycznie połączysz się z internetem. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
  NordVPN kill switch settings on win 7.png

Dzielone tunelowanie

 • Dzielone tunelowanie (Split tunneling) pozwala Ci wykluczyć wybrane aplikacje z połączenia VPN. Innymi słowy, aplikacje, które dodasz do dzielonego tunelowania, nie będą chronione przez NordVPN.
  NordVPN split tunneling settings on win 7.png

Ustawienia zaawansowane

 • Niestandardowy DNS (Custom DNS) pozwala Ci wybrać konkretny serwer DNS dla aplikacji NordVPN.
 • Serwery maskowane (Obfuscated Servers) możliwia ominięcie ograniczeń sieciowych, takich jak zapory sieciowe. Jest to zalecane w krajach z ograniczonym dostępem do sieci.
 • Niewidoczny w sieci LAN (Invisibility on LAN) sprawia, że komputer jest niewidoczny dla innych użytkowników w tej samej sieci lokalnej (LAN). Pamiętaj, że po włączeniu tej opcji nie będzie możliwe łączenie się z urządzeniami w tej samej sieci LAN, takimi jak drukarki. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
 • Diagnostyka (Diagnostics) uruchamia narzędzie diagnostyczne NordVPN w przypadku problemów technicznych. Zbierz dane diagnostyczne i przekaż identyfikator zgłoszenia naszemu zespołowi obsługi klienta, który udzieli Ci dalszej pomocy. Jeśli narzędzie diagnostyczne nie wygeneruje identyfikatora zgłoszenia, możesz zamiast tego wysłać nam plik .zip.
   
 • Moje Konto zapewni Ci informacje o Twojej subskrypcji, da możliwość zmiany hasła oraz umożliwi aktywację Uwierzytelniania dwuskładnikowego. Możesz również pobrać naszą aplikację dla innych systemów operacyjnych.
  NordVPN my account settings on win 7.png 
 • Sekcja Poleć znajomego (Refer a friend) wygeneruje link, który możesz udostępnić członkom rodziny i znajomym, dzięki czemu zyskasz darmowy miesiąc.


   
 • Odkryj nasze pozostałe produkty i dowiedz się o nich więcej tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dzięki!