Jak możemy Ci pomóc?

Połącz się z NordVPN przy użyciu rozszerzenia dla przeglądarki Firefox

Ten artykuł jest dostępny w języku angielskimniemieckim, włoskim, koreańskimfrancuskim, japońskim, holenderskim, brazylijskim portugalskim, szwedzkim, duńskimchiński tradycyjny i hiszpańskim.

Konfiguracja rozszerzenia NordVPN w przeglądarce Firefox

Możesz pobrać Usługę VPN dla Firefoksa ze strony Firefox z rozszerzeniami.

 1. Aby zainstalować rozszerzenie, kliknij Pobierz Firefoksa i to rozszerzenie.


   
 2. Następnie zobaczysz prośbę o udzielenie pozwolenia dla tej aplikacji, kliknij Dodaj (Add).


   
 3. Wyraź zgodę na rozszerzenie do uruchomienia w prywatnym oknie – zaznacz okienko i kliknij Okay.


   
 4. Po zakończeniu instalacji logo NordVPN pojawi się na pasku narzędzi w prawym górnym rogu przeglądarki.


   
 5. Kliknij logo NordVPN i zaloguj się. W tym celu użyj swoich danych logowania NordVPN.

Używanie i dostosowywanie rozszerzenia NordVPN dla przeglądarki Firefox

 1. Status chroniony (Protected): kiedy połączysz się z serwerem NordVPN, ten pasek potwierdzi, że Twoje połączenie jest udane, wyświetlając status jako chroniony.
 2. Szybkie połączenie (Quick Connect): najszybszy sposób na rozpoczęcie korzystania z rozszerzenia NordVPN. Po naciśnięciu przycisku zybkie połączenie nastapi natychmiastowe połączenie z serwerem NordVPN.
 3. Szukaj (Search): podczas gdy opcja Szybkie połączenie zdecyduje o lokalizacji serwera za Ciebie, funkcja Szukaj pozwala określić kraj serwera NordVPN. 
 4. Ustawienia (Settings): Tutaj można znaleźć ustawienia ogólne, połączenia, bezpieczeństwa i prywatności.  Ogólne: w tych ustawieniach można znaleźć informacje o subskrypcji, wygląd aplikacji, preferencje językowe oraz funkcję importowania i eksportowania ustawień dzielonego tunelowania.
  Połączenie: uzyskując dostęp do ustawień połączenia, możesz wybrać automatyczne łączenie się z serwerami NordVPN lub dodać adresy URL, które chcesz wykluczyć z połączenia NordVPN.
  Bezpieczeństwo i prywatność: tutaj można włączyć opcję WebRTC Leaks i Threat Protection Lite. Można też włączyć ostrzeżenia o podejrzanych witrynach.
   
 5. Pomoc: więcej informacji na temat rozszerzenia i opcji czatu na żywo z agentem można znaleźć tutaj.


   
 6. Powiadomienia: aktualizacje i nowości dotyczące rozszerzenia NordVPN.


   
 7. Główne okno rozszerzenia: jeśli klikniesz tutaj, możesz otworzyć główne okno rozszerzenia.
 8. Lista ostatnio połączonych krajów: W tej sekcji wyświetlane są kraje, z którymi ostatnio nawiązano połączenie. Jeśli nie połączyłeś się jeszcze z żadnym serwerem, znajdziesz zalecenia dotyczące krajów, z którymi możesz się połączyć.

Powiązane artykuły

© Copyright 2023 Wszelkie prawa zastrzeżoneSamoobsługa przezBold360