Jak możemy Ci pomóc?

Nordlynx w systemie Windows

Ten artykuł jest dostępny w języku angielskimfrancuskimhiszpańskimwłoskimszwedzkim, holenderskimniemieckim, japońskimkoreańskim i brazylijskim portugalskim.

NordLynx to technologia, którą stworzyliśmy wokół protokołu WireGuard®. Pozwala przekonać się o zaletach szybkości WireGuard bez narażania prywatności.

  1. Zainstaluj aplikację NordVPN dla systemu Windows.
  2. Przejdź do ustawień aplikacji w prawym górnym rogu.
  3. Wybierz opcję Automatyczne łączenie (Auto-connect).
  4. Wyłącz opcję Wybierz automatycznie protokół VPN i serwer) (Choose a VPN protocol and server automatically.
  5. W menu rozwijanym protokołu VPN (VPN protocol) wybierz NordLynx.

    Najpierw kliknij na: ikonę trybika w prawym lewym rogu, następnie wybierz auto-connect w lewym górnym rogu, tam znajdziesz opcję wyboru protokołu VPN, wybierz Nordlyx

WireGuard® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Jasona A. Donenfelda.

Powiązane artykuły

© Copyright 2023 Wszelkie prawa zastrzeżoneSamoobsługa przezBold360