Jak możemy Ci pomóc?

Łączenie z NordVPN (Linux Network Manager)

Ten artykuł jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, japońskim i hiszpańskim.

1. Pobierz pakiet plików konfiguracyjnych OpenVPN i rozpakuj je do wybranego folderu.

2. Kliknij przycisk wyboru sieci w prawym górnym rogu ekranu, kliknij Wyłącz VPN (VPN Off) i wybierz Ustawienia VPN (VPN Settings) z menu rozwijanego.

3. Otworzy się okno konfiguracji. Naciśnij ikonę + obok VPN.

4. Zobaczysz prośbę o wybranie typu połączenia. Wybierz Importuj z pliku… (Import from file...).


5. Zobaczysz prośbę o wybranie pliku, który chcesz zaimportować. Przejdź do folderu, do którego zostały wyodrębnione pliki konfiguracyjne, wybierz jeden z plików z listy i kliknij Otwórz (Open).

6. W wyskakującym okienku wprowadź swoją nazwę użytkownika usługi NordVPN oraz hasło. Naciśnij Dodaj (Add).

Możesz znaleźć swoje dane uwierzytelniające usługi NordVPN na pulpicie nawigacyjnym Nord Account. Skopiuj dane uwierzytelniające za pomocą przycisków Kopiuj po prawej stronie.

7. Teraz kliknij przełącznik w sekcji VPN, aby połączyć się z serwerem NordVPN. Po nawiązaniu połączenia przełącznik zmieni kolor na zielony.

Korzystaj z internetu bezpiecznie

Unikaj zagrożeń online, udostępniaj pliki i łącz się z największą na świecie siecią serwerów. Ciesz się prywatnością dzięki NordVPN.

Powiązane artykuły

© Copyright 2023 Wszelkie prawa zastrzeżoneSamoobsługa przezBold360