Jak możemy ci pomóc?

Instalowanie NordVPN w systemach Debian, Ubuntu, Raspberry Pi, Elementary OS i Linux Mint

Ten artykuł jest dostępny w języku angielskimfrancuskimhiszpańskimwłoskim, holenderskimniemieckimkoreańskimjapońskimszwedzki i brazylijskim portugalskim.

Jeśli chcesz łączyć się z serwerami NordVPN na urządzeniach z systemem Linux, zalecamy skorzystanie z natywnej aplikacji NordVPN. Zaprojektowaliśmy ją z myślą o komforcie użytkowania, zapewniając łatwy dostęp do funkcji, takich jak Threat Protection Lite, Autoconnect i Kill Switch.

Z tego samouczka dowiesz się, jak pobrać i zainstalować aplikację NordVPN w dystrybucji openSUSE, zalogować się i połączyć z naszymi serwerami. Znajdziesz w nim także opis różnych ustawień.
 

1. Pobierz klienta NordVPN dla Linux, otwierając terminal, wpisując poniższe polecenie i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

sh <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Uwaga: Jeśli nie masz pakietu curl, o czym świadczy fakt, że powyższe polecenie nie zadziała, możesz alternatywnie użyć tego polecenia:
sh <(wget -qO - https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Dodatkowo, jeśli pojawi się następujący komunikat: Ups! Odmowa dostępu do /run/nordvpn/nordvpnd.sock, (Whoops! Permission denied accessing/run/nordvpn/nordvpnd.sock), musisz wpisać następujące polecenie: sudo usermod -aG nordvpn $USER, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.

2. Zaloguj się na swoje konto NordVPN:

nordvpn login

3. Połącz się z serwerem NordVPN:

nordvpn connect

Ustawienia

Aby uzyskać dostęp do ustawień klienta NordVPN, wpisz polecenie nordvpn w terminalu.

Oto lista dostępnych poleceń:

nordvpn login – Zaloguj się.
nordvpn connect lub nordvpn c – Połącz z VPN. Aby połączyć się z określonymi serwerami, użyj nordvpn connect< kod_kraju nr_serwera> (np. nordvpn connect uk715)
nordvpn Disconnect lub nordvpn d – Rozłącz się z VPN.
nordvpn c double_vpn - Połącz się z najbliższym serwerem Double VPN.
nordvpn connect --group double_vpn <country_code> - Połącz się z określonym krajem za pomocą serwerów DoubleVPN.

nordvpn connect P2P – Połącz się z serwerem P2P.
nordvpn connect The_Americas – połącz się z serwerami znajdującymi się w Ameryce Północnej lub Południowej.
nordvpn connect Dedicated_IP – Połącz się z dedykowanym serwerem IP.

nordvpn set lub nordvpn s – Ustaw opcję konfiguracji.
Możliwe opcje:
nordvpn set threatprotectionlite on lub off – Włącz lub wyłącz Threat Protection Lite
nordvpn set killswitch on lub off – Włącz lub wyłącz Kill Switch
nordvpn set autoconnect on lub off – Włącz lub wyłącz autoconnect. Możesz ustawić wybrany serwer do automatycznego łączenia za pomocą polecenia
nordvpn set autoconnect on kod_kraju+numer_serwera. Przykład: nordvpn set autoconnect on us2435.

nordvpnset dns 1.1.1.1 1.0.0.1 – Ustaw niestandardowy DNS (możesz ustawić jeden lub dwa DNS, jak pokazano w tym poleceniu).
nordvpn set autoconnect on lub off – Włącz lub wyłącz automatyczne łączenie.
nordvpnset protocol udp lub tcp – Przełączanie między protokołami UDP i TCP
nordvpn set obfuscate on lub off – Włączanie lub wyłączanie zamaskowanych serwerów.
nordvpn set technology – ustawianie technologii połączenia (OpenVPN lub NordLynx) 

nordvpn whitelist add port 22 – Otwieranie portu przychodzącego 22 (numer portu może być inny)
nordvpn whitelist remove port 22 – Usuń regułę dodaną za pomocą powyższego polecenia.
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 – Dodaj regułę do białej listy określonej podsieci.
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16 – Usuń regułę, aby dodać do białej listy określone ustawienia podsieci.

nordvpn account - Zobacz informacje o koncie
nordvpn register - Zarejestruj nowe konto użytkownika
nordvpn rate - Oceń jakość swojego ostatniego połączenia (1-5)
nordvpn settings– Zobacz bieżące ustawienia
nordvpn status – Zobacz stan połączenia.
nordvpn countries – Zobacz listę krajów.
nordvpn cities – Zobacz listę miast.Np.: nordvpn cities united_states
nordvpn groups – Zobacz listę dostępnych grup serwerów
nordvpn logout – Wylogowanie.
nordvpn help lub nordvpn h – Zobacz listę poleceń lub pomoc dla konkretnego polecenia.
 

Możesz zobaczyć pełną listę poleceń, używając polecenia man nordvpn w terminalu.


Pamiętaj: bezpieczeństwo połączenia VPN zależy też od Twojego hasła do konta. Nie zapomnij użyć silnego hasła na koncie NordVPN, ponieważ pomoże Ci to uniknąć ataków typu credential stuffing (polegających na kradzieży danych uwierzytelniających) i zapewni bezpieczeństwo i ciągłość Twojego połączenia.

Ponieważ generowanie i zapamiętywanie silnych i bezpiecznych haseł nie jest łatwym zadaniem, zalecamy pobranie bezpłatnego menedżera haseł, NordPass . Generuje on dla Ciebie silne hasła i bezpiecznie je przechowuje, dzięki czemu unikniesz czasochłonnego resetowania haseł w przyszłości.

 

Powiązane artykuły

© Copyright 2023 wszelkie prawa zastrzeżoneSamoobsługa przezBold360