Hur kan vi hjälpa dig?

Ämnen

Ändra dina DNS-servrar på Android TV med NordVPN

Obs! När du är ansluten till en NordVPN-server används NordVPN:s privata DNS-servrar som standard. 

Om du vill använda NordVPN:s DNS-servrar på Android TV när du inte är ansluten till en NordVPN-server följer du de här stegen:

 1. Öppna Inställningar på din Android TV. De betecknas vanligtvis av en kugghjulsikon.
 2. Gå till Nätverk och internet och skriv ner IP-adressen (märkt "1" på bilden nedan).

  Välj IP-inställningar (IP Settings, märkt "2" på bilden nedan).

  Screenshot_1612180750.png
   
 3. Under IP-inställningar (IP settings) byter du till Statisk (Static).

  Screenshot_1612181196.png
   
 4. Ange IP-adressen från steg 2.

  Screenshot_1612181222.png
   
 5. Hitta din gateway-adress (router-IP) och ange den i lämpligt fält.

  Screenshot_1612181242.png
   
 6. Se till att nätverksprefixets längd (Network prefix length) är 24 – ändra det om det behövs.

  Screenshot_1612181252.png
   
 7. Ange den första DNS-adressen: 103.86.96.100

  Screenshot_1612181281.png
   
 8. Ange den andra DNS-adressen: 103.86.99.100

  Screenshot_1612181301.png

Android TV är nu konfigurerat att använda NordVPN:s privata DNS-servrar istället för din internetleverantörs standardservrar för DNS.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack!