Hur kan vi hjälpa dig?

Ämnen

Installera NordVPN på Fedora och QubesOS Linux

NordVPN:s Linux-app är det rekommenderade alternativet för anslutning till NordVPN-servrar på din Linux-enhet. Vi utformade det med din upplevelse i åtanke, med funktioner som Automatisk anslutning, automatiserad Kill Switch och Threat Protection (tillgänglig med utvalda prenumerationer).

Denna handledning förklarar hur du laddar ner och installerar NordVPN-appen på Fedora- och QubesOS-distributioner, loggar in och ansluter till våra servrar. Du kan också hitta beskrivningar av olika inställningar.

Ladda ner appen. 

1. Ladda ner NordVPN:s Linux-klient genom att öppna terminalen, skriva kommandot nedan och följa instruktionerna på skärmen:

sh <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

example.png

Obs: Om du inte har ett curl-paket, vilket framgår av att ovanstående inte fungerar, kan du alternativt använda detta kommando:
sh <(wget -qO - https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh) 

Dessutom, om du får följande problem: Whoops! Permission denied accessing /run/nordvpn/nordvpnd.sock, är allt du behöver göra att skriva följande kommando: sudo usermod -aG nordvpn $USER och sedan starta om din enhet.

2. Logga in på ditt NordVPN-konto:

nordvpn login

3. Anslut till en NordVPN-server:

nordvpn connect

Inställningar

nordvpn login – Logga in.
nordvpn connect eller nordvpn c – Anslut till VPN. För att ansluta till specifika servrar använder du nordvpn connect <country_code server_number> (t.ex. nordvpn connect uk715)
nordvpn disconnect eller nordvpn d – Koppla från VPN.

nordvpn set eller nordvpn s – Ställ in ett konfigurationsalternativ. Möjliga alternativ:
nordvpn set threatprotectionlite on eller off – Aktivera eller inaktivera Threat Protection Lite.
nordvpn set killswitch on eller off – Aktivera eller inaktivera Nödströmbrytaren.
nordvpn set autoconnect on eller off – Aktivera eller inaktivera automatisk anslutning. Du kan ställa in en specifik server för automatisk anslutning med nordvpn set autoconnect on country_code+server_number. Till exempel: nordvpn set autoconnect on us2435.
nordvpn set dns 1.1.1.1 1.0.0.1 – Konfigurera ett anpassat DNS-system (du kan ställa in ett enda DNS-system eller två som visas i det här kommandot).
nordvpn set autoconnect on eller off – Aktivera eller inaktivera automatisk anslutning.
nordvpn set protocol udp eller tcp – Växla mellan UDP- och TCP-protokoll
nordvpn set obfuscate on eller off – Aktivera eller inaktivera obfuskerade servrar.
nordvpn set lan-discovery enable eller disable - aktivera/inaktivera LAN-identifiering.
nordvpn set lan-discovery --help - få mer information om LAN-discovery.

nordvpn whitelist add port 22 – Öppna inkommande port 22 (portnumret kan vara något annat).
nordvpn whitelist remove port 22 – Ta bort regeln som lagts till med ovanstående kommando.
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 – Lägg till en regel för att vitlista ditt specificerade subnät.
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16  – Ta bort en regel för att vitlista ditt specificerade subnät.

nordvpn settings – Se de aktuella inställningarna.
nordvpn status – Se anslutningsstatus.
nordvpn countries – Se listan över länder.
nordvpn cities – Se listan över städer. T.ex.: nordvpn cities united_states
nordvpn groups
– Se en lista över tillgängliga servergrupper.
nordvpn logout – Logga ut.
nordvpn help eller nordvpn h – Se listan över kommandon eller hjälp för ett kommando. 

Du kan se hela listan över kommandon genom att köra kommandot man nordvpn i terminalen.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack!