Jak możemy Ci pomóc?

Tematy

Instalowanie i używanie NordVPN w openSUSE Linux

Z tego samouczka dowiesz się, jak pobrać i zainstalować aplikację NordVPN w dystrybucji openSUSE, oraz zalogować się i połączyć z naszymi serwerami. Znajdziesz w nim także opis różnych ustawień.

1. Pobierz klienta NordVPN dla Linux, otwierając terminal, wpisując poniższe polecenie i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

sh <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Uwaga: jeśli nie masz pakietu curl, o czym świadczy fakt, że powyższe polecenie nie zadziała, możesz alternatywnie użyć tego polecenia:
sh <(wget -qO - https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Dodatkowo, jeśli pojawi się następujący komunikat: Ups! Odmowa dostępu do /run/nordvpn/nordvpnd.sock, (Whoops! Permission denied accessing/run/nordvpn/nordvpnd.sock), musisz wpisać następujące polecenie: sudo usermod -aG nordvpn $USER, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.

2. Zaloguj się na swoje konto NordVPN:

nordvpn login

3. Połącz się z serwerem NordVPN:

nordvpn connect

Ustawienia

Aby uzyskać dostęp do ustawień klienta NordVPN, wpisz polecenie nordvpn w terminalu.

Oto lista dostępnych poleceń:

nordvpn login – Zaloguj się.
nordvpn connect lub nordvpn c – Połącz z VPN. Aby połączyć się z określonymi serwerami, użyj nordvpn connect< kod_kraju nr_serwera> (np. nordvpn connect uk715)
nordvpn Disconnect lub nordvpn d – Rozłącz się z VPN.
nordvpn connect US -g double_vpn – Połącz z serwerem Double VPN, gdzie pierwszy przeskok to określony kraj

nordvpn connect P2P – Połącz się z serwerem P2P.
nordvpn connect The_Americas – Połącz się z serwerami znajdującymi się w Ameryce Północnej lub Południowej.
nordvpn connect Dedicated_IP – Połącz się z dedykowanym serwerem IP.

nordvpn set lub nordvpn s – Ustaw opcję konfiguracji. Możliwe opcje:
nordvpn set threatprotectionlite on lub off – Włącz lub wyłącz Threat Protection Lite
nordvpn set killswitch on lub off – Włącz lub wyłącz Kill Switch
nordvpn set autoconnect on lub off – Włącz lub wyłącz Automatyczne łączenie. Możesz ustawić wybrany serwer do automatycznego łączenia za pomocą polecenia
nordvpn set autoconnect on kod_kraju+numer_serwera. Przykład: nordvpn set autoconnect on us2435.
nordvpnset dns 1.1.1.1 1.0.0.1 – Ustaw niestandardowy DNS (możesz ustawić jeden lub dwa DNS, jak pokazano w tym poleceniu).
nordvpn set autoconnect on lub off – Włącz lub wyłącz automatyczne łączenie.
nordvpnset protocol udp lub tcp – Przełącz między protokołami UDP i TCP
nordvpn set obfuscate on lub off – Włącz lub wyłącz serwery maskowane.
nordvpn set lan-discovery enable lub disable - włączenie/wyłączenie wykrywania sieci LAN
nordvpn set lan-discovery --help - więcej informacji na temat wykrywania sieci LAN

nordvpn whitelist add port 22 – Otwórz port przychodzący 22 (numer portu może być inny)
nordvpn whitelist remove port 22 – Usuń regułę dodaną za pomocą powyższego polecenia.
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 – Dodaj regułę do białej listy określonej podsieci.
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16 – Usuń regułę, aby dodać do białej listy określone ustawienia podsieci.

nordvpn settings– Zobacz bieżące ustawienia
nordvpn status – Zobacz stan połączenia.
nordvpn countries – Zobacz listę krajów.
nordvpn cities – Zobacz listę miast.Np. nordvpn cities united_states
nordvpn groups – Zobacz listę dostępnych grup serwerów
nordvpn logout – Wyloguj się.
nordvpn help lub nordvpn h – Zobacz listę poleceń lub pomoc dla konkretnego polecenia.

Możesz zobaczyć pełną listę poleceń, używając polecenia man nordvpn w terminalu.

 
Czy ten artykuł był pomocny?
Dzięki!