Jak możemy Ci pomóc?

Tematy

Instalowanie NordVPN w systemie Linux Fedora i QubesOS

Natywna aplikacja NordVPN to zalecana opcja połączenia z serwerami NordVPN na urządzeniach z systemem Linux. Zaprojektowaliśmy ją z myślą o prostocie użytkowania, zapewniając łatwy dostęp do takich funkcji jak Threat Protection, Automatyczne łączenie (Auto-connect) i Kill Switch.

Z tego samouczka dowiesz się, jak pobrać i zainstalować aplikację NordVPN w dystrybucjach FedoraQubesOS, jak się zalogować i połączyć z naszymi serwerami. Możesz również znaleźć opisy różnych ustawień.

Pobieranie aplikacji

1. Pobierz klienta NordVPN dla Linux, otwierając terminal, wpisując poniższe polecenie i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

sh <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Uwaga: jeśli nie masz pakietu curl, o czym świadczy fakt, że powyższe polecenie nie zadziała, możesz alternatywnie użyć tego polecenia:
sh <(wget -qO - https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)


2. Zaloguj się na swoje konto NordVPN:

nordvpn login

3. Połącz się z serwerem NordVPN:

nordvpn connect


Ustawienia

Aby uzyskać dostęp do ustawień klienta NordVPN, wpisz polecenie nordvpn w terminalu.

Oto lista dostępnych poleceń:

nordvpn login - Zaloguj się
nordvpn connect lub nordvpn c - Połącz z VPN. Aby połączyć się z określonymi serwerami, użyj: nordvpn connect < kod_kraju numer_serwera> (np. nordvpn connect uk715)
nordvpn disconnect lub nordvpn d - Rozłącz się z VPN

nordvpn set lub nordvpn s - Ustaw opcję konfiguracji. Możliwe opcje:
nordvpn set threatprotectionlite on lub off - Włącz lub wyłącz Threat Protection Lite.
nordvpn set killswitch on lub off - Włącz lub wyłącz Kill Switch.
nordvpn set autoconnect on lub off - Włącz lub wyłącz Automatyczne łączenie. Możesz ustawić serwer do automatycznego łączenia za pomocą nordvpn set autoconnect on kod_kraju+numer_serwera. Przykład: nordvpn set autoconnect on us2435.
nordvpn set dns 1.1.1.1 1.0.0.1 - Ustaw niestandardowy DNS (możesz ustawić jeden lub dwa DNS, jak pokazano w tym poleceniu).
nordvpn set protocol udp lub tcp - Przełącz między protokołami UDP i TCP.
nordvpn set obfuscate on lub off - Włącz lub wyłącz serwery maskowane.
nordvpn connect --group p2p <country_code> - Połącz się z określonym krajem za pomocą serwerów P2P.
nordvpn set lan-discovery enable lub disable - włączenie/wyłączenie wykrywania sieci LAN.
nordvpn set lan-discovery --help - więcej informacji na temat wykrywania sieci LAN.

nordvpn whitelist add port 22 - Otwórz port przychodzący 22 (numer portu może być inny).
nordvpn whitelist remove port 22 - Usuń regułę dodaną za pomocą powyższego polecenia.
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 - Dodaj regułę do białej listy określonej podsieci.
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16 - Usuń regułę białej listy dla wybranej podsieci.


nordvpn setting - Zobacz aktualne ustawienia.
nordvpn stauts - Zobacz stan połączenia.
nordvpn countries - Zobacz listę krajów.
nordvpn cities - Zobacz listę miast. Np. nordvpn cities united_states
nordvpn groups - Zobacz listę dostępnych grup serwerów.
nordvpn logout - Wyloguj się:
nordvpn help lub nordvpn h - Zobacz listę poleceń lub pomoc dla jednego polecenia.

Możesz zobaczyć pełną listę poleceń, uruchamiając polecenie man nordvpn wterminalu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dzięki!