Jak możemy Ci pomóc?

Tematy

Instalowanie NordVPN w systemach Debian, Ubuntu, Raspberry Pi, Elementary OS i Linux Mint

Natywna aplikacja NordVPN to zalecana opcja łączenia się z serwerami NordVPN na urządzeniach z systemem Linux. Zaprojektowaliśmy ją z myślą o prostocie użytkowania, zapewniając łatwy dostęp do takich funkcji jak Threat Protection, Automatyczne łączenie i Kill Switch.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji NordVPN w systemie Linux wykonaj te czynności. 

Proces instalacji

  1. Pobierz klienta NordVPN dla systemu Linux, otwierając terminal, wpisując poniższe polecenie i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

sh <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Uwaga: jeśli nie masz pakietu curl (powyższe polecenie nie działa), możesz alternatywnie użyć tego polecenia:
sh <(wget -qO - https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

Dodatkowo, jeśli pojawi się następujący komunikat: Ups! Odmowa dostępu do /run/nordvpn/nordvpnd.sock, (Whoops! Permission denied accessing/run/nordvpn/nordvpnd.sock), musisz wpisać następujące polecenie: sudo usermod -aG nordvpn $USER, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.

  1. Zaloguj się na swoje konto NordVPN:

nordvpn login

  1. Połącz się z serwerem NordVPN:

nordvpn connect

Ustawienia

Żeby uzyskać dostęp do ustawień klienta NordVPN, wpisz polecenie nordvpn w terminalu.

Oto lista dostępnych poleceń:

nordvpn login – logowanie.
nordvpn connect albo nordvpn c – łączenie z VPN. Aby połączyć się z określonymi serwerami, użyj polecenia nordvpn connect <kod_kraju numer_serwera> (np. nordvpn connect uk715).
nordvpn disconnect albo nordvpn d – rozłączanie z VPN.
nordvpn c double_vpn – łączenie z najbliższym serwerem Double VPN.
nordvpn connect --group double_vpn <country_code> – łączenie z określonym krajem za pomocą serwerów Double VPN.
nordvpn connect --group p2p <country_code> – łączenie z określonym krajem za pomocą serwerów P2P.

nordvpn connect P2P – łączenie z serwerem P2P.
nordvpn connect The_Americas – łączenie z serwerami znajdującymi się w obu Amerykach.
nordvpn connect Dedicated_IP – łączenie z serwerem z dedykowanym IP.

nordvpn set albo nordvpn s – ustawianie opcji konfiguracji.
Możliwe opcje:
nordvpn set threatprotectionlite on albo off – włączanie albo wyłączanie Threat Protection Lite.
nordvpn set killswitch on albo off – włączanie albo wyłączanie Kill Switch.
nordvpn set autoconnect on albo off – włączanie albo wyłączanie Automatycznego łączenia Możesz ustawić wybrany serwer do automatycznego łączenia za pomocą polecenia nordvpn set autoconnect on kod_kraju+numer_serwera. Przykład: nordvpn set autoconnect on us2435.

nordvpn set notify on albo off – włączanie lub wyłączanie powiadomień.
nordvpn set dns 1.1.1.1 1.0.0.1 – ustawianie niestandardowego DNS (możesz skonfigurować pojedynczy DNS lub oba, jak pokazano w tym poleceniu).
nordvpn set protocol udp albo tcp – przełączanie między protokołami UDP i TCP.
nordvpn set obfuscate on albo off – włączanie albo wyłączanie serwerów maskowanych.
nordvpn set protokół – ustawianie protokołu połączenia (OpenVPN albo NordLynx).
nordvpn set meshnet on – włączanie Meshnet na urządzeniu.
nordvpn set lan-discovery enable albo disable — włączanie/wyłączanie wykrywania sieci LAN.
nordvpn set lan-discovery --help – więcej informacji na temat wykrywania sieci LAN.

nordvpn whitelist add port 22 – dodawanie reguły, aby umożliwić połączenia przez określony port przychodzący. Możesz wpisać na listę wiele portów – po prostu oddziel ich numery spacją.
nordvpn whitelist remove port 22 – usuwanie reguły, aby zezwolić na określony port.
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 – dodawanie reguły zezwalającej na określoną podsieć.
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16 – usuwanie reguły zezwalanie na określoną podsieć.

nordvpn account – wyświetlanie informacji o koncie.
nordvpn register – rejestrowanie nowego konta użytkownika.
nordvpn rate – ocena jakości ostatniego połączenia (1–5).
nordvpn settings – wyświetlanie bieżących ustawień.
nordvpn status – wyświetlanie statusu połączenia.
nordvpn countries – wyświetlanie listy krajów.
nordvpn cities – wyświetlanie listy miast. Np.: nordvpn cities united_states
nordvpn groups – wyświetlanie listy dostępnych grup serwerów.
nordvpn logout – wylogowanie.
nordvpn help albo nordvpn h – wyświetlanie listy dostępnych poleceń lub pomocy dotyczącej konkretnego polecenia.

Jeśli chcesz znaleźć szczegółowy opis wszystkich poleceń, użyj polecenia man nordvpn w terminalu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dzięki!