Jak możemy Ci pomóc?

Tematy

Co to jest SOCKS?

Socket Secure (SOCKS) to protokół internetowy używany przez serwer proxy do przesyłania pakietów sieciowych między serwerem a klientem. SOCKS zapewnia również uwierzytelnianie, pozwalając tylko upoważnionym użytkownikom na dostęp do serwera. Serwer SOCKS łączy się przez TCP z wybranym adresem IP i dostarcza wartości do przesyłania pakietów UDP.

SOCKS działa w Warstwie 5 modelu referencyjnego Open System Interconnection, który jest pośrednią warstwą sesji między warstwą transportową a warstwą prezentacji

Porównanie z serwerami proxy HTTP

SOCKS działa na niższym poziomie niż proxy HTTP: wykorzystuje protokół uzgadniania do informowania oprogramowania proxy o połączeniu, które klient próbuje nawiązać, i działa bardzo przejrzyście. Proxy HTTP z kolei może interpretować i kopiować nagłówki (na przykład w celu wywołania innego podstawowego protokołu, takiego jak protokół przesyłania plików <FTP>. Mimo to proxy HTTP zwykle przekazuje żądanie HTTP do odpowiedniego serwera HTTP). Chociaż serwer proxy HTTP działa z myślą o modelu wariantowym, metoda CONNECT umożliwia przekazywanie połączeń TCP. Serwery proxy SOCKS – w przeciwieństwie do http – mogą działać w ruchu wstecznym, przesyłając dalej UDP. Serwery proxy HTTP przeważnie są bardziej świadome protokołu HTTP i wykonują filtrowanie na wyższym poziomie. Jednak zwykle dotyczy to tylko metod POST i GET, ale nie metody CONNECT.

SOCKS

Na przykład: Robert chce komunikować się z Jackiem przez internet, ale w jego sieci działa zapora sieciowa, która uniemożliwia komunikację. Oznacza to, że Robert nie ma uprawnień do bezpośredniego kontaktu z Jackiem. Dlatego Robert łączy się z serwerem proxy SOCKS w swojej sieci i informuje serwer proxy SOCKS o połączeniu, które chce nawiązać z Jackiem. Serwer proxy SOCKS rozpoczyna połączenie przez zaporę sieciową i ułatwia komunikację między Robertem a Jackiem.

HTTP

Aktualizacja: jak ogłoszono miesiąc temu, NordVPN nie będzie już oferować obsługi serwerów proxy HTTP. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na ten temat .

Robert chce pobrać stronę internetową od Jacka, który prowadzi serwer sieciowy. Jednak Robert nie może bezpośrednio połączyć się z serwerem Jacka, ponieważ w jego sieci została umieszczona zapora sieciowa. Aby skontaktować się z serwerem, Robert łączy się ze swoją siecią proxy HTTP. Jego przeglądarka internetowa komunikuje się bezpośrednio z serwerem proxy w taki sam sposób, w jaki komunikowałaby się bezpośrednio z serwerem Jacka, gdyby było to możliwe. Przeglądarka przesyła standardowy nagłówek żądania HTTP. Serwer proxy HTTP łączy się z serwerem Jacka, a następnie odsyła do Roberta wszelkie dane zwracane przez serwer Jacka.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dzięki!